TΟ ΈΡΓΟ

Το έργο ISEDA και οι στόχοι του
Ομάδα

Το έργο ISEDA και οι στόχοι του

Το πρόγραμμα ISEDA (Καινοτόμες λύσεις για την εξάλειψη της ενδοοικογενειακής κακοποίησης) είναι ένα έργο του Ορίζοντα Ευρώπη που συγκεντρώνει 15 εταίρους από 9 χώρες. Ο συνολικός προϋπολογισμός της είναι 3 εκατομμύρια €, από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας “Ορίζοντας Ευρώπη” της ΕΕ και από το UK Research and Innovation (UKRI) στο πλαίσιο της εγγύησης χρηματοδότησης της βρετανικής κυβέρνησης “Ορίζοντας Ευρώπη”. Το έργο στοχεύει στην καταπολέμηση και εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας με τη χρήση μιας εμπλουτισμένης ευρωπαϊκής προσέγγισης, χρησιμοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και πρακτικές και βελτιωμένη πολυτομεακή εμπειρογνωμοσύνη στις δραστηριότητές του.

Το έργο θα αναπτύξει ένα chatbot, το οποίο θα χρησιμοποιεί ενσυναισθητική γλώσσα και ενημερώνει τα θύματα για τους τρόπους παροχής βοήθειας και συνδρομής (π.χ. αριθμούς τηλεφωνικής γραμμής, αστυνομία ή άλλους πρώτους ανταποκριτές για την αποκλιμάκωση βίαιων καταστάσεων). Ένα συνοδευτικό ολοκληρωμένο πλατφόρμα δεδομένων θα θα συλλέγει δικαστικά αποδεδειγμένα αποδεικτικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μιας νομικής υπόθεσης και καταγραφή των τάσεων σχετικά με τη φύση, τη συχνότητα και τις περιστάσεις της ενδοοικογενειακής βίας.

A σοβαρό παιχνίδι θα προσφέρει  εκπαίδευση κυρίως αστυνομικούς μέσω διαδραστικής μάθησης. Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να αξιολογούν καλύτερα τις καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας, να ανταποκρίνονται αναλόγως, να βοηθούν καλύτερα τα θύματα και να αντιμετωπίζουν τις υποθέσεις τους με δίκαιο τρόπο.

Το έργο ISEDA θα αναπτύξει επίσης εκστρατείες ευαισθητοποίησης, οι οποίες θα ενσωματώνουν την εμπειρογνωμοσύνη που αποκτήθηκε από την εργασία με τα θύματα, καθώς και  εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία θα επικεντρωθούν στην ευαισθητοποίηση και την εμπλοκή των μαθητών, την προώθηση της τεχνογνωσίας για την αποδόμηση των τοξικών στερεοτύπων των φύλων και της έμφυλης βίας, την προώθηση των υγιών σχέσεων και τη μηδενική ανοχή στη βία.

Το προγράμματα του δράστη που θα υλοποιηθούν από το πρόγραμμα θα χρησιμεύσουν ως ευκαιρία για θετική αλλαγή, καθώς έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής τόσο των θυμάτων όσο και των δραστών.

Οι στόχοι

Κύριος στόχος της ISEDA είναι να παράγει, να δοκιμάζει, να αξιολογεί και να αναβαθμίζει καινοτόμες λύσεις κατά της ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης στην Ευρώπη.

Ομάδα

Η ISEDA συγκεντρώνει 4 πανεπιστήμια (THK, GCU, TAU, UA), 1 ερευνητικό ινστιτούτο (KEMEA), 5 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (WWP, SPAVO, DEMA, CAM, EAVN), 2 ιδιωτικές εταιρείες (SSG, EQY) και 3 αστυνομικές αρχές (HPOL, BPOL, INT).

Κάντε κλικ σε ένα λογότυπο στον παρακάτω χάρτη για να μάθετε περισσότερα για κάθε εταίρο.

7
Cli

TECHNISCHE HOCHSCHULE KÖLN – THK – Γερμανία

Τύπος οργανισμού: Πανεπιστήμιο


Σύντομη περιγραφή:
Το Technische Hochschule Köln – Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών – είναι ένα Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας, Τεχνών και Επιστημών. With its disciplinary and cultural diversity and openness, TH Köln’s activities are aimed at achieving cultural and technological breakthroughs of high societal relevance. TH Köln closely collaborates with local, national and international partners and was awarded the quality seal “HR Excellence in Research” by the European Commission, certifying that it meets international standards in the field of human resources development.

Role description: Two departments at TH Köln are involved in the project: the Cologne Game Lab (CGL) and the Institute for Social Law (ISR). The CGL team, led by Prof. Emmanuel Guardiola, is in charge of the project coordination and the development of a serious game, which will function as a training tool for police officers. Η ομάδα ISR, με επικεφαλής τον καθηγητή Sefik Tagay, θα προσφέρει την πολύτιμη εμπειρογνωμοσύνη της για διαβούλευση σε νομικές πτυχές και την ανάπτυξη των προσομοιώσεων.

SOPRA STERIA GROUP – SSG – Γαλλία

Τύπος οργανισμού: Ιδιωτική εταιρεία


Σύντομη περιγραφή:
Η Sopra Steria είναι ένας ευρωπαϊκός τεχνολογικός ηγέτης, αναγνωρισμένος για τις συμβουλευτικές και ψηφιακές υπηρεσίες του, καθώς και για την ανάπτυξη λογισμικού, οι οποίες βοηθούν τους πελάτες του να προωθήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, ώστε να αποκομίσουν απτά και βιώσιμα οφέλη. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που καθιστούν τις μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς πιο ανταγωνιστικές, συνδυάζοντας βαθιά γνώση ενός ευρέος φάσματος επιχειρηματικών τομέων και καινοτόμων τεχνολογιών με μια πλήρως συνεργατική προσέγγιση. Η Sopra Steria θέτει τους ανθρώπους στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων της και δεσμεύεται να αξιοποιήσει στο έπακρο την ψηφιακή τεχνολογία για να οικοδομήσει ένα θετικό μέλλον για τους εταίρους της.


Περιγραφή ρόλου:
Στο πλαίσιο του έργου ISEDA, η Sopra Steria θα αναπτύξει και θα παραδώσει την πλατφόρμα για την παροχή βοήθειας και υποστήριξης σε βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς για την ενδοοικογενειακή βία (θύματα, δράστες και αρχές επιβολής του νόμου). Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθεί μια λύση chatbot για να απαντηθούν τα πιο σημαντικά ερωτήματα σε πραγματικό χρόνο και θα αναπτυχθούν εργαλεία ανάλυσης για την κατανόηση της εξέλιξης της βίας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΛΟΝΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ EV – WWP – Γερμανία/Ευρώπη

Τύπος οργανισμού: Οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών


Σύντομη περιγραφή:
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εργασία με τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας (WWP EN) είναι μια οργάνωση-ομπρέλα, η οποία υποστηρίζει τα μέλη της στην προσφορά ή την ανάπτυξη υπεύθυνης, επικεντρωμένης στα θύματα εργασίας και υλικού για τους δράστες. Τα μέλη τους περιλαμβάνουν προγράμματα για τους δράστες, ερευνητές, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων.


Περιγραφή ρόλου:
WWP European Network θα ηγηθεί της συνολικής δράσης για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας μέσω της εκπαίδευσης, της ευαισθητοποίησης και των προγραμμάτων για τους δράστες. Ειδικότερα, το WWP EN θα προωθήσει και θα υποστηρίξει την εφαρμογή προγραμμάτων για τους δράστες στους συνεργαζόμενους χώρους στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Ιταλία, ως εναλλακτική λύση στη φυλάκιση και ως ευκαιρία για θετική αλλαγή. Τα αποτελέσματά τους θα μετρηθούν με τη χρήση της εργαλειοθήκης IMPACT.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – SPAVO – Κύπρος

Τύπος οργανισμού: Οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών


Σύντομη περιγραφή:
Η Ένωση για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (APHVF/SPAVO) παρέχει υπηρεσίες και άμεση βοήθεια σε άτομα που βιώνουν ή ασκούν ενδοοικογενειακή βία με στόχο την πρόληψή της. Το APHVF αναπτύσσει δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σχετικά με το κοινωνικό φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας για την ενημέρωση των πολιτών, αλλά και συμβουλεύει τις αρμόδιες αρχές, ιδίως όσον αφορά τις ελλείψεις της νομοθεσίας και των επίσημων διαδικασιών, και προτείνει κατάλληλες προτάσεις, με στόχο τη βελτίωση των σχετικών πολιτικών.


Περιγραφή ρόλου:
Στο πλαίσιο του έργου ISEDA, ο SPAVO θα συμμετάσχει σε δραστηριότητες που αποσκοπούν στον προσδιορισμό του επιπέδου ανάπτυξης των υπηρεσιών ενδοοικογενειακής βίας στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο. Η Ένωση θα υποστηρίξει επίσης την ανάπτυξη της ενότητας κατάρτισης για τις αστυνομικές αρχές. Η SPAVO θα βοηθήσει περαιτέρω στην ανάπτυξη εκστρατειών ευαισθητοποίησης και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκτός από τη δοκιμή και αξιολόγηση ενός προγράμματος για τους δράστες.

TAMPEREEN KORKEAKOULUSAATIO SR – TAU – Φινλανδία

Τύπος οργανισμού: Πανεπιστήμιο

Σύντομη περιγραφή: Το Πανεπιστήμιο του Τάμπερε είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Φινλανδίας και συνδυάζει την έρευνα και την εκπαίδευση στην τεχνολογία, την υγεία και την κοινωνία. Η διεπιστημονική εμπειρογνωμοσύνη του Πανεπιστημίου εκτείνεται από την κατανόηση των μακροχρόνιων διαδικασιών της κοινωνικής αλλαγής έως τα επίκαιρα ερωτήματα σχετικά με τη δομή της κοινωνίας, τους κοινωνικούς θεσμούς και την καθημερινή ζωή. Η ερευνητική του αποστολή είναι η προώθηση 1) δίκαιες, δημοκρατικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες και 2) υγεία και ευημερία για όλους σε όλες τις ηλικίες.


Περιγραφή ρόλου:
Ο κύριος ρόλος της TAU στο έργο ISEDA είναι να ηγηθεί της ανάπτυξης συστάσεων πολιτικής. Επιπλέον, εμπλέκονται στον προσδιορισμό του εύρους των οικοσυστημάτων των πιλοτικών περιοχών και στις προδιαγραφές των λύσεων ISEDA, καθώς και στην ανάπτυξη και υλοποίηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το έργο.

ASOCIACIA DEMETRA SDRUZHENIE – DEMA – Βουλγαρία

Τύπος οργανισμού: Οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών


Σύντομη περιγραφή:
Ο Σύλλογος Δήμητρα (DEMA) είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία παρέχει πρόληψη, προστασία και υποστήριξη στα θύματα βίας λόγω φύλου από το 1997.


Περιγραφή ρόλου:
Στο πλαίσιο του έργου ISEDA, η DEMA ηγείται της προετοιμασίας, της υλοποίησης και της αξιολόγησης των εκστρατειών ευαισθητοποίησης και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

C.A.M CENTRO DI ASCOLTO UOMINI MALTRATTANTI ONLUS- CAM – Ιταλία

Τύπος οργανισμού: Οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών


Σύντομη περιγραφή:
CAM – Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus, που ιδρύθηκε το 2009 και εδρεύει στη Φλωρεντία, είναι η πρώτη ένωση στην Ιταλία που προσφέρει συμβουλευτική σε άνδρες που ασκούν βία στις προσωπικές τους σχέσεις. Αποστολή της είναι η προώθηση, η αντιπαράθεση, η παρέμβαση και η πρόληψη στο θέμα της βίας κατά των γυναικών και των ανηλίκων μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων αλλαγής που απευθύνονται σε άνδρες που ασκούν βία στις συναισθηματικές τους σχέσεις.


Περιγραφή ρόλου:
Ο ρόλος της CAM στο έργο ISEDA είναι να εφαρμόσει και να δοκιμάσει ένα πρόγραμμα για τους δράστες, του οποίου η αποτελεσματικότητα θα αξιολογηθεί στη συνέχεια με την εργαλειοθήκη IMPACT. Η ένωση θα συμβάλει επίσης στις δραστηριότητες του έργου για την πρόληψη, την παρέμβαση και τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία, με στόχο κυρίως τους νέους.

ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΒΙΑΣ – EAVN – Ελλάδα

Τύπος οργανισμού: Οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών


Σύντομη περιγραφή:
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας (EAVN) είναι μια ΜΚΟ που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2006. Το EAVN στοχεύει στην πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών (βία μεταξύ συντρόφων, ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική βία) μέσω α) δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης για επαγγελματίες, β) δραστηριότητες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης που απευθύνονται στη νεολαία και στο γενικό πληθυσμό, γ) έρευνα, δ) παροχή ολιστικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης στις γυναίκες και στους επιζώντες της βίας, και ε) συνηγορία.


Περιγραφή ρόλου:
Η EAVN θα παρέχει την εμπειρογνωμοσύνη της σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας και θα συνεργάζεται στενά με την Ελληνική Αστυνομία και άλλες οργανώσεις για τις δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν στην Ελλάδα. Το EAVN θα υποστηρίξει επίσης την αξιολόγηση της πιλοτικής φάσης, καθώς και την ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής Κοινότητας Πρακτικής.

HELLENIC POLICE – HPOL – Greece

Type of organisation: Police authority

Short description: HPOL, part of the Ministry of Citizen Protection, is the national Law Enforcement Agency handling cases of domestic violence in Greece through dedicated exclusive units and investigation services working closely with the District Attorney. Police Staff is provided with specialized educational training programs in legislation, communication, psychology and on vulnerable social groups in order to combat domestic violence.

Role description: Based on the know-how gained through handling domestic violence cases, HPOL will provide realistic operational requirements for the technology and innovative methods to be tested during the pilot period of the ISEDA project by selected front-line operational services and experienced police officers. The HPOL official channels of communication and dissemination will also be utilized to raise public awareness on the project training and communication activities.

KENTRO MELETON ASFALEIAS – KEMEA – Ελλάδα

Τύπος οργανισμού: Είδος οργανισμού: Ερευνητικό κέντρο


Σύντομη περιγραφή:
Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) είναι ένας επιστημονικός, συμβουλευτικός και ερευνητικός φορέας που στοχεύει στη διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα πολιτικών ασφάλειας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το ΚΕΜΕΑ εδρεύει στην Αθήνα και είναι η “δεξαμενή σκέψης” του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την εσωτερική ασφάλεια και τις πολιτικές καταπολέμησης του εγκλήματος.


Περιγραφή ρόλου:
Επίσης, θα υποστηρίξει την ανάπτυξη και τη δοκιμή των δραστηριοτήτων των πιλοτικών περιοχών και των καινοτόμων λύσεων κατάρτισης για τους αστυνομικούς στην Ελλάδα.

GLAVNA DIREKTSIA NATSIONALNA POLITSIA – BPOL – Βουλγαρία

Τύπος οργανισμού: Αστυνομική αρχή


Σύντομη περιγραφή:
Η Γενική Διεύθυνση της Βουλγαρικής Εθνικής Αστυνομίας (BPOL) είναι μια εθνική εξειδικευμένη επιχειρησιακή δομή, ασφάλειας και ελέγχου για την πρόληψη, διερεύνηση και ανίχνευση εγκλημάτων (με εξαίρεση αυτά που σχετίζονται με την οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα), καθώς και για την προστασία της δημόσιας τάξης.

Περιγραφή ρόλου: BPOL είναι ένας από τους ενεργούς συμμετέχοντες στην πιλοτική φάση του έργου ISEDA. Η ομάδα συμμετέχει σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη χαρτογράφηση των ενεργών υπηρεσιών και παρεμβάσεων που αφορούν πράξεις ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα και την ανάπτυξη και πειραματική δοκιμή του chatbot ISEDA. Η BPOL εμπλέκεται επίσης στη δημιουργία και δοκιμή διαδραστικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών και στην εκπαίδευση αστυνομικών, καθώς και στη διεξαγωγή εκστρατείας για την ευαισθητοποίηση του κοινού.

EUROQUALITY SAS – EQY – Γαλλία

Τύπος οργανισμού: Ιδιωτική εταιρεία


Σύντομη περιγραφή:
Η Euroquality είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται στη δημιουργία και διαχείριση ευρωπαϊκών καινοτόμων και συνεργατικών έργων. Υποστηρίζουν οργανισμούς, ιδίως στον τομέα της Ε&Α, παρέχοντας εμπειρογνωμοσύνη σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ασφάλειας και των κοινωνικών θεμάτων, καθώς και βοήθεια σε διοικητικά και οικονομικά καθήκοντα, δραστηριότητες επικοινωνίας, διάδοσης και εκμετάλλευσης.


Περιγραφή ρόλου:
Στο πλαίσιο του έργου ISEDA, η Euroquality ηγείται της ανάπτυξης δραστηριοτήτων επικοινωνίας και διάδοσης, αλλά και βοηθά στην προετοιμασία των εκστρατειών ευαισθητοποίησης και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και στη διαχείριση του έργου, στα διοικητικά και οικονομικά καθήκοντα.

DEPARTAMENT D’INTERIOR – GENERALITAT DE CATALUNYA – INT– Spain

Type of organisation: Police authority

Short description: The Department of Interior of the Government of Catalonia participates in the ISEDA project, through its police force: Mossos d’Esquadra, and more specifically the Central Unit of Violence against women, minors, and other vulnerable victims. The office is responsible for the design of the police strategies to tackle the different types of violence against women, minors and other vulnerable people, aiming to prevent and detect them, but also to raise awareness on them and provide protection to victims.

Role description: INT’s role in the ISEDA project consists mainly in providing domestic violence-related crime data, operational definitions of domestic violence and contributing to the specifications of the ISEDA technological solutions. INT will also assist with the scoping of the pilot sites, as well as facilitate the implementation and testing of the police staff training for preventing and combating domestic violence, and the chatbot and data platform.

UNIVERSIDAD DE ALICANTE – UA – Ισπανία

Τύπος οργανισμού: Πανεπιστήμιο


Σύντομη περιγραφή:
Η ομάδα του Πανεπιστημίου του Αλικάντε (UA) είναι μέρος της Σχολής Επιστημών Υγείας. Αποτελείται από καθηγητές, ερευνητές και διδακτορικούς φοιτητές, με εξειδίκευση στη Δημόσια Υγεία, την Ψυχολογία της Υγείας και την Κοινωνιολογία. Όσον αφορά το έργο ISEDA, οι κύριοι ερευνητικοί άξονες της UA είναι η ανδρική βία κατά των γυναικών, οι κοινωνικές ανισότητες, οι καθοριστικοί παράγοντες της πρόσβασης σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τη βία και οι προσεγγίσεις μεικτών μεθόδων.


Περιγραφή ρόλου:
καθώς και την υλοποίηση των ομάδων εστίασης. Συμβάλλουν επίσης στον καθορισμό των προδιαγραφών για την ανάπτυξη του σοβαρού παιχνιδιού και του chatbot.

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ GLASGOW CALEDONIAN UNIVERSITY – GCU – UK

Τύπος οργανισμού: Πανεπιστήμιο


Σύντομη περιγραφή:
Το Glasgow Caledonian University είναι ένα ζωντανό, πολυπολιτισμικό πανεπιστήμιο με αξίες και παγκόσμια προοπτική, αφιερωμένο στην κοινωνική καινοτομία. Με επικεφαλής τη Δρ Nancy Lombard από το Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών, η έρευνά τους για την ενδοοικογενειακή κακοποίηση συμβάλλει με καινοτόμο τρόπο στην κατανόηση ενός παγκόσμιου προβλήματος και έχει αποδεδειγμένο αντίκτυπο, οδηγώντας σε αλλαγή πολιτικής και επενδύσεις σε προγράμματα ισότητας των φύλων.


Περιγραφή ρόλου:
Ο ρόλος της GCU περιλαμβάνει την καταγραφή των υπηρεσιών στη Σκωτία, την ανάδειξη των υφιστάμενων τεχνολογιών αναφοράς εγκλημάτων, την κατάρτιση και τις εκστρατείες πρόληψης. Η ομάδα θα υποστηρίξει τη διευκόλυνση και την υλοποίηση ομάδων εστίασης με την αστυνομία, τον τρίτο τομέα και τα θύματα-επιζώντες, καθώς και τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κοινότητας πρακτικής. Επιπλέον, θα αξιολογήσουν τις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές και θα δημιουργήσουν εργαλεία αξιολόγησης και προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, εκτός από την προώθηση των επιπτώσεων της πολιτικής που προκύπτουν από το έργο και την προετοιμασία ερευνητικών εγγράφων.

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ GLASGOW CALEDONIAN UNIVERSITY - GCU - UK

Τύπος οργανισμού: Πανεπιστήμιο


Σύντομη περιγραφή:
Το Glasgow Caledonian University είναι ένα ζωντανό, πολυπολιτισμικό πανεπιστήμιο με αξίες και παγκόσμια προοπτική, αφιερωμένο στην κοινωνική καινοτομία. Με επικεφαλής τη Δρ Nancy Lombard από το Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών, η έρευνά τους για την ενδοοικογενειακή κακοποίηση συμβάλλει με καινοτόμο τρόπο στην κατανόηση ενός παγκόσμιου προβλήματος και έχει αποδεδειγμένο αντίκτυπο, οδηγώντας σε αλλαγή πολιτικής και επενδύσεις σε προγράμματα ισότητας των φύλων.


Περιγραφή ρόλου:
Ο ρόλος της GCU περιλαμβάνει την καταγραφή των υπηρεσιών στη Σκωτία, την ανάδειξη των υφιστάμενων τεχνολογιών αναφοράς εγκλημάτων, την κατάρτιση και τις εκστρατείες πρόληψης. Η ομάδα θα υποστηρίξει τη διευκόλυνση και την υλοποίηση ομάδων εστίασης με την αστυνομία, τον τρίτο τομέα και τα θύματα-επιζώντες, καθώς και τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κοινότητας πρακτικής. Επιπλέον, θα αξιολογήσουν τις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές και θα δημιουργήσουν εργαλεία αξιολόγησης και προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, εκτός από την προώθηση των επιπτώσεων της πολιτικής που προκύπτουν από το έργο και την προετοιμασία ερευνητικών εγγράφων.

UNIVERSIDAD DE ALICANTE - UA - Ισπανία

Τύπος οργανισμού: Πανεπιστήμιο


Σύντομη περιγραφή:
Η ομάδα του Πανεπιστημίου του Αλικάντε (UA) είναι μέρος της Σχολής Επιστημών Υγείας. Αποτελείται από καθηγητές, ερευνητές και διδακτορικούς φοιτητές, με εξειδίκευση στη Δημόσια Υγεία, την Ψυχολογία της Υγείας και την Κοινωνιολογία. Όσον αφορά το έργο ISEDA, οι κύριοι ερευνητικοί άξονες της UA είναι η ανδρική βία κατά των γυναικών, οι κοινωνικές ανισότητες, οι καθοριστικοί παράγοντες της πρόσβασης σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τη βία και οι προσεγγίσεις μεικτών μεθόδων.


Περιγραφή ρόλου:
καθώς και την υλοποίηση των ομάδων εστίασης. Συμβάλλουν επίσης στον καθορισμό των προδιαγραφών για την ανάπτυξη του σοβαρού παιχνιδιού και του chatbot.

DEPARTAMENT D'INTERIOR - GENERALITAT DE CATALUNYA – INT – Spain

Τύπος οργανισμού: Αστυνομική αρχή


Σύντομη περιγραφή:
Το Υπουργείο Εσωτερικών της Κυβέρνησης της Καταλονίας συμμετέχει στο έργο ISEDA, μέσω της αστυνομικής του δύναμης: Mossos d’Esquadra, και πιο συγκεκριμένα την Κεντρική Μονάδα Βίας κατά των γυναικών, των ανηλίκων και άλλων ευάλωτων θυμάτων. Το γραφείο είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό των αστυνομικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών βίας κατά των γυναικών, των ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ατόμων, με στόχο την πρόληψη και τον εντοπισμό τους, αλλά και την ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτές και την παροχή προστασίας στα θύματα.


Περιγραφή ρόλου:
Ο ρόλος του INT στο έργο ISEDA συνίσταται κυρίως στην παροχή δεδομένων σχετικά με τα εγκλήματα που σχετίζονται με την ενδοοικογενειακή βία, επιχειρησιακών ορισμών της ενδοοικογενειακής βίας και στη συμβολή στις προδιαγραφές των τεχνολογικών λύσεων του ISEDA. Το INT θα βοηθήσει επίσης με τον προσδιορισμό του εύρους των πιλοτικών περιοχών, καθώς και με τη διευκόλυνση της εφαρμογής και της δοκιμής της κατάρτισης του αστυνομικού προσωπικού για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και της πλατφόρμας chatbot και δεδομένων.

EUROQUALITY SAS - EQY - Γαλλία

Τύπος οργανισμού: Ιδιωτική εταιρεία


Σύντομη περιγραφή:
Η Euroquality είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται στη δημιουργία και διαχείριση ευρωπαϊκών καινοτόμων και συνεργατικών έργων. Υποστηρίζουν οργανισμούς, ιδίως στον τομέα της Ε&Α, παρέχοντας εμπειρογνωμοσύνη σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ασφάλειας και των κοινωνικών θεμάτων, καθώς και βοήθεια σε διοικητικά και οικονομικά καθήκοντα, δραστηριότητες επικοινωνίας, διάδοσης και εκμετάλλευσης.


Περιγραφή ρόλου:
Στο πλαίσιο του έργου ISEDA, η Euroquality ηγείται της ανάπτυξης δραστηριοτήτων επικοινωνίας και διάδοσης, αλλά και βοηθά στην προετοιμασία των εκστρατειών ευαισθητοποίησης και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και στη διαχείριση του έργου, στα διοικητικά και οικονομικά καθήκοντα.

GLAVNA DIREKTSIA NATSIONALNA POLITSIA - BPOL - Βουλγαρία

Τύπος οργανισμού: Αστυνομική αρχή


Σύντομη περιγραφή:
Η Γενική Διεύθυνση της Βουλγαρικής Εθνικής Αστυνομίας (BPOL) είναι μια εθνική εξειδικευμένη επιχειρησιακή δομή, ασφάλειας και ελέγχου για την πρόληψη, διερεύνηση και ανίχνευση εγκλημάτων (με εξαίρεση αυτά που σχετίζονται με την οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα), καθώς και για την προστασία της δημόσιας τάξης.


Περιγραφή ρόλου:
BPOL είναι ένας από τους ενεργούς συμμετέχοντες στην πιλοτική φάση του έργου ISEDA. Η ομάδα συμμετέχει σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη χαρτογράφηση των ενεργών υπηρεσιών και παρεμβάσεων που αφορούν πράξεις ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα και την ανάπτυξη και πειραματική δοκιμή του chatbot ISEDA. Η BPOL εμπλέκεται επίσης στη δημιουργία και δοκιμή διαδραστικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών και στην εκπαίδευση αστυνομικών, καθώς και στη διεξαγωγή εκστρατείας για την ευαισθητοποίηση του κοινού.

KENTRO MELETON ASFALEIAS - KEMEA - Ελλάδα

Τύπος οργανισμού: Είδος οργανισμού: Ερευνητικό κέντρο


Σύντομη περιγραφή:
Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) είναι ένας επιστημονικός, συμβουλευτικός και ερευνητικός φορέας που στοχεύει στη διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα πολιτικών ασφάλειας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το ΚΕΜΕΑ εδρεύει στην Αθήνα και είναι η “δεξαμενή σκέψης” του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την εσωτερική ασφάλεια και τις πολιτικές καταπολέμησης του εγκλήματος.


Περιγραφή ρόλου:
Επίσης, θα υποστηρίξει την ανάπτυξη και τη δοκιμή των δραστηριοτήτων των πιλοτικών περιοχών και των καινοτόμων λύσεων κατάρτισης για τους αστυνομικούς στην Ελλάδα.

HELLENIC POLICE – HPOL – Greece

Τύπος οργανισμού: Αστυνομική αρχή


Σύντομη περιγραφή:
Η HPOL, μέρος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, είναι η εθνική υπηρεσία επιβολής του νόμου που χειρίζεται υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα μέσω ειδικών αποκλειστικών μονάδων και υπηρεσιών έρευνας που συνεργάζονται στενά με τον εισαγγελέα. Στο αστυνομικό προσωπικό παρέχονται εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα στη νομοθεσία, την επικοινωνία, την ψυχολογία και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας.


Περιγραφή ρόλου:
Η HPOL θα παράσχει ρεαλιστικές επιχειρησιακές απαιτήσεις για την τεχνολογία και τις καινοτόμες μεθόδους που θα δοκιμαστούν κατά την πιλοτική περίοδο του έργου ISEDA από επιλεγμένες επιχειρησιακές υπηρεσίες πρώτης γραμμής και έμπειρους αστυνομικούς. Τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας και διάδοσης της HPOL θα χρησιμοποιηθούν επίσης για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις δραστηριότητες κατάρτισης και επικοινωνίας του έργου.

ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΒΙΑΣ - EAVN - Ελλάδα

Τύπος οργανισμού: Οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών

Σύντομη περιγραφή: Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας (EAVN) είναι μια ΜΚΟ που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2006. Το EAVN στοχεύει στην πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών (βία μεταξύ συντρόφων, ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική βία) μέσω α) δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης για επαγγελματίες, β) δραστηριότητες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης που απευθύνονται στη νεολαία και στο γενικό πληθυσμό, γ) έρευνα, δ) παροχή ολιστικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης στις γυναίκες και στους επιζώντες της βίας, και ε) συνηγορία.


Περιγραφή ρόλου:
Η EAVN θα παρέχει την εμπειρογνωμοσύνη της σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας και θα συνεργάζεται στενά με την Ελληνική Αστυνομία και άλλες οργανώσεις για τις δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν στην Ελλάδα. Το EAVN θα υποστηρίξει επίσης την αξιολόγηση της πιλοτικής φάσης, καθώς και την ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής Κοινότητας Πρακτικής.

C.A.M CENTRO DI ASCOLTO UOMINI MALTRATTANTI ONLUS- CAM - Ιταλία

Τύπος οργανισμού: Οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών


Σύντομη περιγραφή:
CAM – Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus, που ιδρύθηκε το 2009 και εδρεύει στη Φλωρεντία, είναι η πρώτη ένωση στην Ιταλία που προσφέρει συμβουλευτική σε άνδρες που ασκούν βία στις προσωπικές τους σχέσεις. Αποστολή της είναι η προώθηση, η αντιπαράθεση, η παρέμβαση και η πρόληψη στο θέμα της βίας κατά των γυναικών και των ανηλίκων μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων αλλαγής που απευθύνονται σε άνδρες που ασκούν βία στις συναισθηματικές τους σχέσεις.

Περιγραφή ρόλου: Ο ρόλος της CAM στο έργο ISEDA είναι να εφαρμόσει και να δοκιμάσει ένα πρόγραμμα για τους δράστες, του οποίου η αποτελεσματικότητα θα αξιολογηθεί στη συνέχεια με την εργαλειοθήκη IMPACT. Η ένωση θα συμβάλει επίσης στις δραστηριότητες του έργου για την πρόληψη, την παρέμβαση και τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία, με στόχο κυρίως τους νέους.

ASOCIACIA DEMETRA SDRUZHENIE - DEMA - Βουλγαρία

Τύπος οργανισμού: Οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών


Σύντομη περιγραφή:
Ο Σύλλογος Δήμητρα (DEMA) είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία παρέχει πρόληψη, προστασία και υποστήριξη στα θύματα βίας λόγω φύλου από το 1997.


Περιγραφή ρόλου:
Στο πλαίσιο του έργου ISEDA, η DEMA ηγείται της προετοιμασίας, της υλοποίησης και της αξιολόγησης των εκστρατειών ευαισθητοποίησης και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

TAMPEREEN KORKEAKOULUSAATIO SR - TAU - Φινλανδία

Τύπος οργανισμού: Πανεπιστήμιο


Σύντομη περιγραφή:
Το Πανεπιστήμιο του Τάμπερε είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Φινλανδίας και συνδυάζει την έρευνα και την εκπαίδευση στην τεχνολογία, την υγεία και την κοινωνία. Η διεπιστημονική εμπειρογνωμοσύνη του Πανεπιστημίου εκτείνεται από την κατανόηση των μακροχρόνιων διαδικασιών της κοινωνικής αλλαγής έως τα επίκαιρα ερωτήματα σχετικά με τη δομή της κοινωνίας, τους κοινωνικούς θεσμούς και την καθημερινή ζωή. Η ερευνητική του αποστολή είναι η προώθηση 1) δίκαιες, δημοκρατικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες και 2) υγεία και ευημερία για όλους σε όλες τις ηλικίες.


Περιγραφή ρόλου:
Ο κύριος ρόλος της TAU στο έργο ISEDA είναι να ηγηθεί της ανάπτυξης συστάσεων πολιτικής. Επιπλέον, εμπλέκονται στον προσδιορισμό του εύρους των οικοσυστημάτων των πιλοτικών περιοχών και στις προδιαγραφές των λύσεων ISEDA, καθώς και στην ανάπτυξη και υλοποίηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το έργο.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - SPAVO - Κύπρος

Τύπος οργανισμού: Οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών


Σύντομη περιγραφή:
Η Ένωση για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (APHVF/SPAVO) παρέχει υπηρεσίες και άμεση βοήθεια σε άτομα που βιώνουν ή ασκούν ενδοοικογενειακή βία με στόχο την πρόληψή της. Το APHVF αναπτύσσει δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σχετικά με το κοινωνικό φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας για την ενημέρωση των πολιτών, αλλά και συμβουλεύει τις αρμόδιες αρχές, ιδίως όσον αφορά τις ελλείψεις της νομοθεσίας και των επίσημων διαδικασιών, και προτείνει κατάλληλες προτάσεις, με στόχο τη βελτίωση των σχετικών πολιτικών.


Περιγραφή ρόλου:
Στο πλαίσιο του έργου ISEDA, ο SPAVO θα συμμετάσχει σε δραστηριότητες που αποσκοπούν στον προσδιορισμό του επιπέδου ανάπτυξης των υπηρεσιών ενδοοικογενειακής βίας στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο. Η Ένωση θα υποστηρίξει επίσης την ανάπτυξη της ενότητας κατάρτισης για τις αστυνομικές αρχές. Η SPAVO θα βοηθήσει περαιτέρω στην ανάπτυξη εκστρατειών ευαισθητοποίησης και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκτός από τη δοκιμή και αξιολόγηση ενός προγράμματος για τους δράστες.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΛΟΝΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ EV - WWP - Γερμανία/Ευρώπη

Τύπος οργανισμού: Οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών


Σύντομη περιγραφή:
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εργασία με τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας (WWP EN) είναι μια οργάνωση-ομπρέλα, η οποία υποστηρίζει τα μέλη της στην προσφορά ή την ανάπτυξη υπεύθυνης, επικεντρωμένης στα θύματα εργασίας και υλικού για τους δράστες. Τα μέλη τους περιλαμβάνουν προγράμματα για τους δράστες, ερευνητές, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων.


Περιγραφή ρόλου:
WWP European Network θα ηγηθεί της συνολικής δράσης για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας μέσω της εκπαίδευσης, της ευαισθητοποίησης και των προγραμμάτων για τους δράστες. Ειδικότερα, το WWP EN θα προωθήσει και θα υποστηρίξει την εφαρμογή προγραμμάτων για τους δράστες στους συνεργαζόμενους χώρους στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Ιταλία, ως εναλλακτική λύση στη φυλάκιση και ως ευκαιρία για θετική αλλαγή. Τα αποτελέσματά τους θα μετρηθούν με τη χρήση της εργαλειοθήκης IMPACT.

SOPRA STERIA GROUP - SSG - Γαλλία

Τύπος οργανισμού: Ιδιωτική εταιρεία


Σύντομη περιγραφή:
Η Sopra Steria είναι ένας ευρωπαϊκός τεχνολογικός ηγέτης, αναγνωρισμένος για τις συμβουλευτικές και ψηφιακές υπηρεσίες του, καθώς και για την ανάπτυξη λογισμικού, οι οποίες βοηθούν τους πελάτες του να προωθήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, ώστε να αποκομίσουν απτά και βιώσιμα οφέλη. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που καθιστούν τις μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς πιο ανταγωνιστικές, συνδυάζοντας βαθιά γνώση ενός ευρέος φάσματος επιχειρηματικών τομέων και καινοτόμων τεχνολογιών με μια πλήρως συνεργατική προσέγγιση. Η Sopra Steria θέτει τους ανθρώπους στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων της και δεσμεύεται να αξιοποιήσει στο έπακρο την ψηφιακή τεχνολογία για να οικοδομήσει ένα θετικό μέλλον για τους εταίρους της.


Περιγραφή ρόλου:
Στο πλαίσιο του έργου ISEDA, η Sopra Steria θα αναπτύξει και θα παραδώσει την πλατφόρμα για την παροχή βοήθειας και υποστήριξης σε βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς για την ενδοοικογενειακή βία (θύματα, δράστες και αρχές επιβολής του νόμου). Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθεί μια λύση chatbot για να απαντηθούν τα πιο σημαντικά ερωτήματα σε πραγματικό χρόνο και θα αναπτυχθούν εργαλεία ανάλυσης για την κατανόηση της εξέλιξης της βίας.

TECHNISCHE HOCHSCHULE KÖLN - THK - Γερμανία

Τύπος οργανισμού: Πανεπιστήμιο


Σύντομη περιγραφή:
Το Technische Hochschule Köln – Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών – είναι ένα Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας, Τεχνών και Επιστημών. Με την επιστημονική και πολιτιστική του ποικιλομορφία και το άνοιγμά του, οι δραστηριότητες του TH Köln αποσκοπούν στην επίτευξη πολιτιστικών και τεχνολογικών ανακαλύψεων υψηλής κοινωνικής σημασίας. Το TH Köln συνεργάζεται στενά με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς εταίρους και έλαβε το σήμα ποιότητας “HR Excellence in Research” από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιστοποιώντας ότι πληροί τα διεθνή πρότυπα στον τομέα της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.


Περιγραφή ρόλου:
Κολωνίας (CGL) και το Ινστιτούτο Κοινωνικού Δικαίου (ISR). Η ομάδα CGL, με επικεφαλής τον καθηγητή Emmanuel Guardiola, είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό του έργου και την ανάπτυξη ενός σοβαρού παιχνιδιού, το οποίο θα λειτουργήσει ως εργαλείο εκπαίδευσης για τους αστυνομικούς. Η ομάδα ISR, με επικεφαλής τον καθηγητή Sefik Tagay, θα προσφέρει την πολύτιμη εμπειρογνωμοσύνη της για διαβούλευση σε νομικές πτυχές και την ανάπτυξη των προσομοιώσεων.