Καινοτόμες λύσεις για την εξάλειψη της ενδοοικογενειακής κακοποίησης

Το ISEDA (Καινοτόμες λύσεις για την εξάλειψη της ενδοοικογενειακής κακοποίησης) είναι ένα έργο του προγράμματος “Ορίζοντας Ευρώπη” που αποσκοπεί στην καταπολέμηση και εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας με τη χρήση μιας εμπλουτισμένης ευρωπαϊκής προσέγγισης, η οποία βασίζεται σε πολυτομεακή εμπειρογνωμοσύνη και στην ανάπτυξη και αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και πρακτικών.

ΓΕΝΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΤΗΣ ISEDA

15 εταίροι

Από 9 χώρες

Προϋπολογισμός 3 εκατ. ευρώ

Innovative Solutions to Eliminate Domestic Violence (ISEDA) is a 3-year Horizon Europe project, which will employ a holistic European approach in developing innovative tools and solutions to combat and eliminate domestic violence. Click below to learn more about the solutions developed in ISEDA.

 

Start 1 September 2022
End 31 August 2025

ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το έργο ISEDA, την πρόοδο και τα αποτελέσματά του. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα!