SOBRE

El projecte ISEDA i els seus objectius
Equip

El projecte ISEDA i els seus objectius

El projecte ISEDA (Innovative Solutions to Eliminate Domestic Abuse) és un projecte Horizon Europe que reuneix 15 socis de 9 països . El seu pressupost total és de 3 milions d’euros, rebuts del programa Horizon Europe Research and Innovation de la UE i del UK Research and Innovation (UKRI) sota la garantia de finançament Horizon Europe del govern del Regne Unit. El projecte té com a objectiu combatre i eliminar la violència de gènere utilitzant un enfocament europeu enriquit, utilitzant eines i pràctiques tecnològiques modernes i una experiència multisectorial millorada en les seves activitats.

El projecte desenvoluparà un xatbot , que utilitzarà un llenguatge empàtic i informarà les víctimes sobre maneres d’obtenir ajuda i assistència (p. ex., números de línia directa, policia o altres serveis assistencials per desescalar situacions violentes). Una plataforma de dades integrada adjunta recopilarà proves judicials que s’utilitzaran per construir un cas legal i registrar tendències sobre la naturalesa, freqüència i circumstàncies de la violència de gènere.

Un mòdul d’entrenament proporcionarà formació als agents de policia principalment mitjançant un aprenentatge interactiu. Els participants desenvoluparan les habilitats necessàries per avaluar millor les situacions de violència de gènere, respondre en conseqüència, ajudar millor les víctimes i tractar els seus casos d’una manera justa.

El projecte ISEDA també desenvoluparà campanyes de conscienciació , que integren els coneixements adquirits en el treball amb víctimes, així com programes d’educació , que se centraran en la sensibilització i la implicació dels estudiants, el foment del coneixement per deconstruir els estereotips de gènere tòxics i la violència masclista, promoure relacions sanes i tolerància zero a la violència.

Els programes per a agressors implementats pel projecte serviran com una oportunitat de canvi positiu , ja que tenen el potencial d’augmentar significativament la qualitat de vida tant de les víctimes com dels agressors.

Els Objectius

L’objectiu principal d’ISEDA és desenvolupar, adaptar, avaluar i millorar les solucions innovadores contra la violència i l’abús domèstic a Europa .

Equip

ISEDA reuneix 4 universitats (THK, GCU, TAU, UA), 1 institut de recerca (KEMEA), 5 organitzacions de la societat civil (WWP, SPAVO, DEMA, CAM, EAVN), 2 empreses privades (SSG, EQY) i 3 autoritats policials ( HPOL, BPOL, INT).

Feu clic a un logotip del mapa següent per obtenir més informació sobre cada soci.

7
Cli

TECHNISCHE HOCHSCHULE KÖLN – THK – Alemanya

Tipus d’organització: Universitat

Breu descripció: La Technische Hochschule Köln – Universitat de Ciències Aplicades – és una Universitat de Tecnologia, Arts i Ciències. Amb la seva diversitat i obertura disciplinària i cultural, les activitats de TH Köln estan destinades a aconseguir avenços culturals i tecnològics d’alta rellevància social. TH Köln col·labora estretament amb socis locals, nacionals i internacionals i va rebre el segell de qualitat “HR Excellence in Research” de la Comissió Europea, que certifica que compleix els estàndards internacionals en l’àmbit del desenvolupament de recursos humans.

Descripció de la funció: Dos departaments de TH Köln participen en el projecte: el Cologne Game Lab (CGL) i l’Institut de Dret Social (ISR). L’equip del CGL, liderat pel professor Emmanuel Guardiola, s’encarrega de la coordinació del projecte i del desenvolupament d’un joc seriós, que funcionarà com a eina de formació dels policies. L’equip ISR, dirigit pel Prof. Sefik Tagay, oferirà la seva valuosa experiència per a la consulta en aspectes legals i el desenvolupament de les simulacions.

GRUP SOPRA STERIA – SSG – França

Tipus d’organització: Empresa privada

Breu descripció: Sopra Steria és un líder tecnològic europeu, reconegut pels seus serveis de consultoria i digital, i desenvolupament de programari, que ajuden els seus clients a impulsar les seves transformacions digitals per obtenir beneficis tangibles i sostenibles. Proporciona solucions d’extrem a extrem per fer que les grans empreses i organitzacions siguin més competitives combinant un coneixement profund d’una àmplia gamma de sectors empresarials i tecnologies innovadores amb un enfocament totalment col·laboratiu. Sopra Steria situa les persones al centre de tot el que fa i es compromet a aprofitar al màxim la tecnologia digital per construir un futur positiu pels seus socis.

Descripció de la funció: com a part del projecte ISEDA, Sopra Steria desenvoluparà i lliurarà la plataforma per oferir ajuda i suport a les parts interessades clau de la violència domèstica (víctimes, delinqüents i forces de l’ordre). En concret, s’utilitzarà una solució de chatbot per respondre les preguntes més importants en temps real i es desenvoluparan eines d’anàlisi per entendre l’evolució de la violència.

XARXA EUROPEA PER AL TREBALL AMB PERPETRATS DE VIOLÈNCIA DOMÉSTICA EV – WWP – Alemanya/Europa

Tipus d’organització: Organització de la societat civil

Breu descripció: La Xarxa Europea per al Treball amb Agressors de Violència Domèstica (WWP EN) és una organització paraigua, que dóna suport als seus membres oferint o desenvolupant treballs i materilas responsables centrats en les víctimes. Entre els seus membres hi ha programes per a agressors, investigadors i serveis de suport a les víctimes.

Descripció de la funció: WWP European Network liderarà l’acció global per a la prevenció de la violència domèstica mitjançant programes d’educació i conscienciació i programes per a agressors. En particular, WWP EN promourà i donarà suport a la implementació de programes per a aggressors als llocs associats a Grècia, Bulgària i Itàlia, com a alternativa a l’empresonament i una oportunitat per a un canvi positiu. Els seus resultats es mesuraran mitjançant el conjunt d’eines IMPACT .

ASSOCIACIÓ PER A LA PREVENCIÓ I EL TRATAMENT DE LA VIOLÈNCIA EN LA FAMILIA – SPAVO – Xipre

Tipus d’organització: Organització de la societat civil

Breu descripció: L’Associació per a la Prevenció i el Tractament de la Violència en l’àmbit familiar (APHVF/SPAVO) ofereix serveis i ajuda directa a les persones que pateixen o exerceixen violència de gènere amb l’objectiu de prevenir-la. L’APHVF desenvolupa activitats de sensibilització sobre el fenomen social de la violència de gènere per tal d’informar la ciutadania, però també assessora les autoritats competents, sobretot pel que fa a les mancances de la legislació i els procediments formals així com proposar recomanacions amb l’objectiu de millorar les polítiques relacionades.

Descripció de la funció: En el projecte ISEDA, SPAVO participarà en activitats destinades a determinar el nivell de desenvolupament dels serveis de violència de gènere als països participants en el projecte. L’Associació també donarà suport al desenvolupament del mòdul de formació per a autoritats policials. SPAVO també ajudarà en el desenvolupament de campanyes de conscienciació i programes educatius, a més de provar i avaluar un programa d’aggressors.

TAMPEREEN KORKEAKOULUSAATIO SR – TAU – Finlàndia

Tipus d’organització: Universitat

Breu descripció: la Universitat de Tampere és la segona universitat més gran de Finlàndia i combina la recerca i l’educació en tecnologia, salut i societat. L’experiència multidisciplinària de la Universitat va des de la comprensió dels llargs processos de canvi social fins a qüestions d’actualitat sobre l’estructura de la societat, les institucions socials i la vida quotidiana. La seva missió de recerca és promoure 1) societats justes, democràtiques i inclusives i 2) salut i benestar per a tothom a totes les edats.

Descripció del rol: el paper principal de TAU en el projecte ISEDA és liderar el desenvolupament de recomanacions polítiques. A més, estan involucrats en l’abast dels ecosistemes dels llocs pilot i l’especificació de solucions ISEDA, així com en el desenvolupament i implementació de campanyes de sensibilització i programes educatius sobre el projecte.

ASOCIACIA DEMETRA SDRUZHENIE – DEMA – Bulgària

Tipus d’organització: Organització de la societat civil

Breu descripció: L’Associació Demetra (DEMA) és una organització no governamental que des de 1997 ofereix prevenció, protecció i suport a les víctimes de violència de gènere.

Descripció de la funció: En el projecte ISEDA, DEMA lidera la preparació, implementació i avaluació de campanyes de sensibilització i programes educatius.

CAM CENTRO DI ASCOLTO UOMINI MALTRATTANTI ONLUS– CAM – Itàlia

Tipus d’organització: Organització de la societat civil

Breu descripció: CAM – Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus, establerta l’any 2009 i amb seu a Florència, és la primera associació d’Itàlia que ofereix assessorament als homes que cometen violència en les seves relacions íntimes. La seva missió és la promoció, contrastació, intervenció i prevenció en la problemàtica de la violència contra les dones i els menors mitjançant la implantació de programes de canvi adreçats als homes que fan servir la violència en les seves relacions afectives.

Descripció de la funció: la funció de la CAM en el projecte ISEDA és implementar i provar un programa per a aggressors, l’eficàcia del qual s’avaluarà després amb el conjunt d’eines IMPACT. L’associació també contribuirà a les activitats del projecte de prevenció, intervenció i campanyes de sensibilització sobre la violència de gènere, dirigides especialment als joves.

EVROPAIKO DIKTYO KATA TIS VIAS – EAVN – Grècia

Tipus d’organització: Organització de la societat civil

Breu descripció: La Xarxa Europea contra la Violència (EAVN) és una ONG establerta a Grècia l’any 2006. EAVN té com a objectiu prevenir i combatre la violència contra les dones i les nenes (violència de parella, violència domèstica, violència sexual) a través de a) Activitats de formació i capacitació per a professionals, b) activitats d’educació i sensibilització dirigides als joves i a la població en general, c) investigació, d) la prestació de suport holístic i empoderament a les dones i supervivents de violència, i e) promoció.

Descripció de la funció: Al llarg del projecte, EAVN aportarà la seva experiència en violència domèstica i col·laborarà estretament amb la policia hel·lènica i altres organitzacions per a les activitats, que s’implementaran a Grècia. EAVN també donarà suport a l’avaluació de la fase pilot, així com al desenvolupament d’una Comunitat Europea de Pràctiques.

POLICIA HEL·LÈNICA – HPOL – Grècia – Grècia

Tipus d’organització: Autoritat policial

Breu descripció: HPOL, part del Ministeri de Protecció Ciutadana, és l’Agència Nacional de Compliment de la Llei que gestiona els casos de violència domèstica a Grècia mitjançant unitats especialitzades i serveis d’investigació que treballen estretament amb el fiscal del districte. El personal policial disposa de programes de formació educativa especialitzada en legislació, comunicació, psicologia i sobre col·lectius socials vulnerables per tal de combatre la violència domèstica.

Descripció de la funció: basant-se en els coneixements adquirits mitjançant la gestió de casos de violència domèstica, HPOL proporcionarà requisits operatius realistes per a la tecnologia i els mètodes innovadors que es provaran durant el període pilot del projecte ISEDA per serveis operatius de primera línia seleccionats i agents de policia experimentats. . També s’utilitzaran els canals oficials de comunicació i difusió de l’HPOL per conscienciar el públic sobre les activitats de formació i comunicació del projecte.

KENTRO MELETON ASFALEIAS – KEMEA – Grècia

Tipus d’organització: Centre de recerca

Breu descripció: El Centre d’Estudis de Seguretat (KEMEA) és una entitat científica  de consultoria i de recerca que té com a objectiu la realització d’investigacions teòriques i aplicades i la prestació de serveis de consultoria en polítiques de seguretat tant a nivell nacional com internacional. KEMEA té la seu a Atenes i és el ″tanc de reflexió″ del Ministeri de Protecció Ciutadana sobre seguretat nacional i polítiques contra la delinquència.

Descripció de la funció: KEMEA participarà en l’abast dels ecosistemes de violència de gènere dels llocs pilot i territoris seguidors, a més de donar suport al desenvolupament i prova d’activitats de llocs pilot i solucions innovadores de formació per als agents de policia a Grècia.

GLAVNA DIREKTSIA NATSIONALNA POLITSIA – BPOL – Bulgària

Tipus d’organització: Autoritat policial

Breu descripció: La Direcció General de la Policia Nacional de Bulgària (BPOL) és una estructura operativa, de seguretat i de control nacional especialitzada en prevenció, investigació i detecció de delictes (a excepció dels relacionats amb l’activitat delictiva organitzada) i per a la protecció de l’ordre públic.

Descripció de la funció: BPOL és un dels participants actius en la fase pilot del projecte ISEDA. L’equip participa en activitats relacionades amb el mapeig de serveis actius i intervencions sobre actes de violència domèstica al país i el desenvolupament i prova experimental del chatbot ISEDA. BPOL també està implicada en la creació i prova de jocs d’entrenament interactius i formació d’agents de policia, així com en la realització d’una campanya de sensibilització pública.

EUROQUALITY SAS – EQY – França

Tipus d’organització: Empresa privada

Breu descripció: Euroquality és una empresa especialitzada en la creació i gestió de projectes europeus innovadors i col·laboratius. Donen suport a les organitzacions, especialment en l’àmbit de l’R+D, aportant experiència en diversos sectors, inclosos temes de seguretat i de societat, així com assistència en tasques administratives i financeres, activitats de comunicació, difusió i explotació.

Descripció de la funció: En el marc del projecte ISEDA, Euroquality lidera el desenvolupament d’activitats de comunicació i difusió, però també col·labora en l’elaboració de campanyes de sensibilització i programes educatius, així com de gestió de projectes, tasques administratives i financeres.

DEPARTAMENT D’INTERIOR – GENERALITAT DE CATALUNYA – INT– Espanya

Tipus d’organització: Autoritat policial

Breu descripció: El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya participa en el projecte ISEDA, a través del seu cos policial: Mossos d’Esquadra, i més concretament de la Àrea Tècnica de Proximitat i de Seguretat Ciutadana/Área Técnica de Proximidad y de Seguridad Ciudadana/ Technical Area of Proximity and Public Safety. L’oficina s’encarrega del disseny de les estratègies policials per fer front als diferents tipus de violència contra les dones, menors i altres persones vulnerables, amb l’objectiu de prevenir-les i detectar-les, però també de conscienciar-les i donar protecció a les víctimes.

Descripció de la funció: El paper de l’INT en el projecte ISEDA consisteix principalment a proporcionar dades sobre delictes relacionats amb la violència de gènere, definicions operatives de violència de gènere i contribuir a les especificacions de les solucions tecnològiques ISEDA. INT també ajudarà amb l’abast dels llocs pilot, així com facilitarà la implementació i prova de la formació del policies per prevenir i combatre la violència de gènere, i el chatbot i la plataforma de dades.

UNIVERSIDAD D’ALACANT – UA – Espanya

Tipus d’organització: Universitat

Breu descripció: L’equip de la Universitat d’Alacant (UA) forma part de la Facultat de Ciències de la Salut. Està format per professors, investigadors i estudiants de doctorat, amb experiència en Salut Pública, Psicologia de la Salut i Sociologia. Pel que fa al projecte ISEDA, les principals línies d’investigació de la UA són la violència masclista contra les dones, les desigualtats socials, els determinants de l’accés als serveis relacionats amb la violència i els enfocaments de mètodes mixts.

Descripció de la funció: la UA lidera l’elaboració de l’abast dels ecosistemes de llocs pilot i territoris seguidors, així com la implementació dels grups focals. També contribueixen a definir les especificacions per al desenvolupament del joc seriós i el chatbot.

THE GLASGOW CALEDONIAN UNIVERSITY – GCU – UK

Tipus d’organització: Universitat

Breu descripció: la Glasgow Caledonian University és una universitat multicultural vibrant, impulsada per valors i amb una visió global, dedicada a oferir innovació social. Dirigits per la doctora Nancy Lombard del Departament de Ciències Socials, la seva investigació sobre l’abús domèstic ofereix una contribució innovadora a la comprensió d’un problema global i té un impacte demostrable, que condueix a un canvi de polítiques i una inversió en programes d’igualtat de gènere.

Descripció de la funció: la funció de GCU inclou l’abast dels serveis a Escòcia, destacant les tecnologies existents de denúncia de delictes, campanyes de formació i prevenció. L’equip donarà suport a la facilitació i lliurament de grups focals amb la policia, el tercer sector i les víctimes-supervivents, així com la creació d’una Comunitat Europea de Pràctiques. A més, avaluaran les millors pràctiques existents i crearan eines d’avaluació i programes d’educació i conscienciació, a més de promoure les implicacions polítiques derivades del projecte i preparar documents de recerca.

THE GLASGOW CALEDONIAN UNIVERSITY – GCU – UK

Tipus d’organització: Universitat

Breu descripció: la Glasgow Caledonian University és una universitat multicultural vibrant, impulsada per valors i amb una visió global, dedicada a oferir innovació social. Dirigits per la doctora Nancy Lombard del Departament de Ciències Socials, la seva investigació sobre l’abús domèstic ofereix una contribució innovadora a la comprensió d’un problema global i té un impacte demostrable, que condueix a un canvi de polítiques i una inversió en programes d’igualtat de gènere.

Descripció de la funció: la funció de GCU inclou l’abast dels serveis a Escòcia, destacant les tecnologies existents de denúncia de delictes, campanyes de formació i prevenció. L’equip donarà suport a la facilitació i lliurament de grups focals amb la policia, el tercer sector i les víctimes-supervivents, així com la creació d’una Comunitat Europea de Pràctiques. A més, avaluaran les millors pràctiques existents i crearan eines d’avaluació i programes d’educació i conscienciació, a més de promoure les implicacions polítiques derivades del projecte i preparar documents de recerca.

UNIVERSIDAD D'ALACANT – UA – Espanya

Tipus d’organització: Universitat

Breu descripció: L’equip de la Universitat d’Alacant (UA) forma part de la Facultat de Ciències de la Salut. Està format per professors, investigadors i estudiants de doctorat, amb experiència en Salut Pública, Psicologia de la Salut i Sociologia. Pel que fa al projecte ISEDA, les principals línies d’investigació de la UA són la violència masclista contra les dones, les desigualtats socials, els determinants de l’accés als serveis relacionats amb la violència i els enfocaments de mètodes mixts.

Descripció de la funció: la UA lidera l’elaboració de l’abast dels ecosistemes de llocs pilot i territoris seguidors, així com la implementació dels grups focals. També contribueixen a definir les especificacions per al desenvolupament del joc seriós i el chatbot.

DEPARTAMENT D'INTERIOR - GENERALITAT DE CATALUNYA – INT – Espanya

Tipus d’organització: Autoritat policial

Breu descripció: El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya participa en el projecte ISEDA, a través del seu cos policial: Mossos d’Esquadra, i més concretament de la Àrea Tècnica de Proximitat i de Seguretat Ciutadana/Área Técnica de Proximidad y de Seguridad Ciudadana/ Technical Area of Proximity and Public Safety. L’oficina s’encarrega del disseny de les estratègies policials per fer front als diferents tipus de violència contra les dones, menors i altres persones vulnerables, amb l’objectiu de prevenir-les i detectar-les, però també de conscienciar-les i donar protecció a les víctimes.

Descripció de la funció: El paper de l’INT en el projecte ISEDA consisteix principalment a proporcionar dades sobre delictes relacionats amb la violència de gènere, definicions operatives de violència de gènere i contribuir a les especificacions de les solucions tecnològiques ISEDA. INT també ajudarà amb l’abast dels llocs pilot, així com facilitarà la implementació i prova de la formació del policies per prevenir i combatre la violència de gènere, i el chatbot i la plataforma de dades.

EUROQUALITY SAS – EQY – França

Tipus d’organització: Empresa privada

Breu descripció: Euroquality és una empresa especialitzada en la creació i gestió de projectes europeus innovadors i col·laboratius. Donen suport a les organitzacions, especialment en l’àmbit de l’R+D, aportant experiència en diversos sectors, inclosos temes de seguretat i de societat, així com assistència en tasques administratives i financeres, activitats de comunicació, difusió i explotació.

Descripció de la funció: En el marc del projecte ISEDA, Euroquality lidera el desenvolupament d’activitats de comunicació i difusió, però també col·labora en l’elaboració de campanyes de sensibilització i programes educatius, així com de gestió de projectes, tasques administratives i financeres.

GLAVNA DIREKTSIA NATSIONALNA POLITSIA – BPOL – Bulgària

Tipus d’organització: Autoritat policial

Breu descripció: La Direcció General de la Policia Nacional de Bulgària (BPOL) és una estructura operativa, de seguretat i de control nacional especialitzada en prevenció, investigació i detecció de delictes (a excepció dels relacionats amb l’activitat delictiva organitzada) i per a la protecció de l’ordre públic.

Descripció de la funció: BPOL és un dels participants actius en la fase pilot del projecte ISEDA. L’equip participa en activitats relacionades amb el mapeig de serveis actius i intervencions sobre actes de violència domèstica al país i el desenvolupament i prova experimental del chatbot ISEDA. BPOL també està implicada en la creació i prova de jocs d’entrenament interactius i formació d’agents de policia, així com en la realització d’una campanya de sensibilització pública.

KENTRO MELETON ASFALEIAS – KEMEA – Grècia

Tipus d’organització: Centre de recerca

Breu descripció: El Centre d’Estudis de Seguretat (KEMEA) és una entitat científica de consultoria i de recerca que té com a objectiu la realització d’investigacions teòriques i aplicades i la prestació de serveis de consultoria en polítiques de seguretat tant a nivell nacional com internacional. KEMEA té la seu a Atenes i és el ″tanc de reflexió″ del Ministeri de Protecció Ciutadana sobre seguretat nacional i polítiques contra la delinquència.

Descripció de la funció: KEMEA participarà en l’abast dels ecosistemes de violència de gènere dels llocs pilot i territoris seguidors, a més de donar suport al desenvolupament i prova d’activitats de llocs pilot i solucions innovadores de formació per als agents de policia a Grècia.

POLICIA HEL·LÈNICA – HPOL – Grècia – Grècia

Tipus d’organització: Autoritat policial

Breu descripció: HPOL, part del Ministeri de Protecció Ciutadana, és l’Agència Nacional de Compliment de la Llei que gestiona els casos de violència domèstica a Grècia mitjançant unitats especialitzades i serveis d’investigació que treballen estretament amb el fiscal del districte. El personal policial disposa de programes de formació educativa especialitzada en legislació, comunicació, psicologia i sobre col·lectius socials vulnerables per tal de combatre la violència domèstica.

Descripció de la funció: basant-se en els coneixements adquirits mitjançant la gestió de casos de violència domèstica, HPOL proporcionarà requisits operatius realistes per a la tecnologia i els mètodes innovadors que es provaran durant el període pilot del projecte ISEDA per serveis operatius de primera línia seleccionats i agents de policia experimentats. . També s’utilitzaran els canals oficials de comunicació i difusió de l’HPOL per conscienciar el públic sobre les activitats de formació i comunicació del projecte.

EVROPAIKO DIKTYO KATA TIS VIAS – EAVN – Grècia

Tipus d’organització: Organització de la societat civil

Breu descripció: La Xarxa Europea contra la Violència (EAVN) és una ONG establerta a Grècia l’any 2006. EAVN té com a objectiu prevenir i combatre la violència contra les dones i les nenes (violència de parella, violència domèstica, violència sexual) a través de a) Activitats de formació i capacitació per a professionals, b) activitats d’educació i sensibilització dirigides als joves i a la població en general, c) investigació, d) la prestació de suport holístic i empoderament a les dones i supervivents de violència, i e) promoció.

Descripció de la funció: Al llarg del projecte, EAVN aportarà la seva experiència en violència domèstica i col·laborarà estretament amb la policia hel·lènica i altres organitzacions per a les activitats, que s’implementaran a Grècia. EAVN també donarà suport a l’avaluació de la fase pilot, així com al desenvolupament d’una Comunitat Europea de Pràctiques.

CAM CENTRO DI ASCOLTO UOMINI MALTRATTANTI ONLUS– CAM – Itàlia

Tipus d’organització: Organització de la societat civil

Breu descripció: CAM – Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus, establerta l’any 2009 i amb seu a Florència, és la primera associació d’Itàlia que ofereix assessorament als homes que cometen violència en les seves relacions íntimes. La seva missió és la promoció, contrastació, intervenció i prevenció en la problemàtica de la violència contra les dones i els menors mitjançant la implantació de programes de canvi adreçats als homes que fan servir la violència en les seves relacions afectives.

Descripció de la funció: la funció de la CAM en el projecte ISEDA és implementar i provar un programa per a aggressors, l’eficàcia del qual s’avaluarà després amb el conjunt d’eines IMPACT. L’associació també contribuirà a les activitats del projecte de prevenció, intervenció i campanyes de sensibilització sobre la violència de gènere, dirigides especialment als joves.

ASOCIACIA DEMETRA SDRUZHENIE – DEMA – Bulgària

Tipus d’organització: Organització de la societat civil

Breu descripció: L’Associació Demetra (DEMA) és una organització no governamental que des de 1997 ofereix prevenció, protecció i suport a les víctimes de violència de gènere.

Descripció de la funció: En el projecte ISEDA, DEMA lidera la preparació, implementació i avaluació de campanyes de sensibilització i programes educatius.

TAMPEREEN KORKEAKOULUSAATIO SR – TAU – Finlàndia

Tipus d’organització: Universitat

Breu descripció: la Universitat de Tampere és la segona universitat més gran de Finlàndia i combina la recerca i l’educació en tecnologia, salut i societat. L’experiència multidisciplinària de la Universitat va des de la comprensió dels llargs processos de canvi social fins a qüestions d’actualitat sobre l’estructura de la societat, les institucions socials i la vida quotidiana. La seva missió de recerca és promoure 1) societats justes, democràtiques i inclusives i 2) salut i benestar per a tothom a totes les edats.

Descripció del rol: el paper principal de TAU en el projecte ISEDA és liderar el desenvolupament de recomanacions polítiques. A més, estan involucrats en l’abast dels ecosistemes dels llocs pilot i l’especificació de solucions ISEDA, així com en el desenvolupament i implementació de campanyes de sensibilització i programes educatius sobre el projecte.

ASSOCIACIÓ PER A LA PREVENCIÓ I EL TRATAMENT DE LA VIOLÈNCIA EN LA FAMILIA – SPAVO – Xipre

Tipus d’organització: Organització de la societat civil

Breu descripció: L’Associació per a la Prevenció i el Tractament de la Violència en l’àmbit familiar (APHVF/SPAVO) ofereix serveis i ajuda directa a les persones que pateixen o exerceixen violència de gènere amb l’objectiu de prevenir-la. L’APHVF desenvolupa activitats de sensibilització sobre el fenomen social de la violència de gènere per tal d’informar la ciutadania, però també assessora les autoritats competents, sobretot pel que fa a les mancances de la legislació i els procediments formals així com proposar recomanacions amb l’objectiu de millorar les polítiques relacionades.

Descripció de la funció: En el projecte ISEDA, SPAVO participarà en activitats destinades a determinar el nivell de desenvolupament dels serveis de violència de gènere als països participants en el projecte. L’Associació també donarà suport al desenvolupament del mòdul de formació per a autoritats policials. SPAVO també ajudarà en el desenvolupament de campanyes de conscienciació i programes educatius, a més de provar i avaluar un programa d’aggressors.

XARXA EUROPEA PER AL TREBALL AMB PERPETRATS DE VIOLÈNCIA DOMÉSTICA EV – WWP – Alemanya/Europa

Tipus d’organització: Organització de la societat civil

Breu descripció: La Xarxa Europea per al Treball amb Agressors de Violència Domèstica (WWP EN) és una organització paraigua, que dóna suport als seus membres oferint o desenvolupant treballs i materilas responsables centrats en les víctimes. Entre els seus membres hi ha programes per a agressors, investigadors i serveis de suport a les víctimes.

Descripció de la funció: WWP European Network liderarà l’acció global per a la prevenció de la violència domèstica mitjançant programes d’educació i conscienciació i programes per a agressors. En particular, WWP EN promourà i donarà suport a la implementació de programes per a aggressors als llocs associats a Grècia, Bulgària i Itàlia, com a alternativa a l’empresonament i una oportunitat per a un canvi positiu. Els seus resultats es mesuraran mitjançant el conjunt d’eines IMPACT .

GRUP SOPRA STERIA – SSG – França

Tipus d’organització: Empresa privada

Breu descripció: Sopra Steria és un líder tecnològic europeu, reconegut pels seus serveis de consultoria i digital, i desenvolupament de programari, que ajuden els seus clients a impulsar les seves transformacions digitals per obtenir beneficis tangibles i sostenibles. Proporciona solucions d’extrem a extrem per fer que les grans empreses i organitzacions siguin més competitives combinant un coneixement profund d’una àmplia gamma de sectors empresarials i tecnologies innovadores amb un enfocament totalment col·laboratiu. Sopra Steria situa les persones al centre de tot el que fa i es compromet a aprofitar al màxim la tecnologia digital per construir un futur positiu pels seus socis.

Descripció de la funció: com a part del projecte ISEDA, Sopra Steria desenvoluparà i lliurarà la plataforma per oferir ajuda i suport a les parts interessades clau de la violència domèstica (víctimes, delinqüents i forces de l’ordre). En concret, s’utilitzarà una solució de chatbot per respondre les preguntes més importants en temps real i es desenvoluparan eines d’anàlisi per entendre l’evolució de la violència.

TECHNISCHE HOCHSCHULE KÖLN – THK – Alemanya

Tipus d’organització: Universitat

Breu descripció: La Technische Hochschule Köln – Universitat de Ciències Aplicades – és una Universitat de Tecnologia, Arts i Ciències. Amb la seva diversitat i obertura disciplinària i cultural, les activitats de TH Köln estan destinades a aconseguir avenços culturals i tecnològics d’alta rellevància social. TH Köln col·labora estretament amb socis locals, nacionals i internacionals i va rebre el segell de qualitat “HR Excellence in Research” de la Comissió Europea, que certifica que compleix els estàndards internacionals en l’àmbit del desenvolupament de recursos humans.

Descripció de la funció: Dos departaments de TH Köln participen en el projecte: el Cologne Game Lab (CGL) i l’Institut de Dret Social (ISR). L’equip del CGL, liderat pel professor Emmanuel Guardiola, s’encarrega de la coordinació del projecte i del desenvolupament d’un joc seriós, que funcionarà com a eina de formació dels policies. L’equip ISR, dirigit pel Prof. Sefik Tagay, oferirà la seva valuosa experiència per a la consulta en aspectes legals i el desenvolupament de les simulacions.