Иновативни решения за премахване на домашното насилие

ISEDA (Innovative Solutions to Eliminate Domestic Abuse – Иновативни решения за елиминиране на домашното насилие) е проект по програма „Хоризонт Европа“, който има за цел да се бори с домашното насилие и да го елиминира чрез обогатен европейски подход, основан на многосекторен експертен опит и разработване и използване на съвременни технологични инструменти и практики.

ОБЩА МЕТОДОЛОГИЯ НА ISEDA

15 партньори

От 9 държави

Бюджет от 3 млн. евро

Проектът „Иновативни решения за премахване на домашното насилие“ (ISEDA) е тригодишен проект по програма „Хоризонт Европа“, който ще използва цялостен европейски подход при разработването на иновативни инструменти и решения за борба с домашното насилие и неговото премахване. Кликнете по-долу, за да научите повече за решенията, разработени в ISEDA.

 

Начало 1 септември 2022 г.
Край на 31 август 2025 г.

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Тук ще намерите информация за последните събития, свързани с проекта ISEDA, неговия напредък и резултати. Очаквайте още!